[Angajare] Consultant/consultantă – elaborarea Strategiei de comunicare

Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina solicită oferte de prețuri

pentru elaborarea strategiei de comunicare sensibilă la gen și dizabilitate  și a planului de implementare a acesteia pentru 3 ani

Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina( în continuare ASCHF din Peresecina)  implementează proiectul ”Împuternicire organizațională în promovarea egalității de gen și a drepturilor persoanelor cu dizabilități” în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Organizațiile Societății Civile, implementat de Oficiul de țară al UN WOMEN Moldova.

Proiectul se axează pe împuternicirea ONG-ului la nivel regional în elaborarea și implementarea serviciilor, proiectelor și programelor sociale de sprijin pentru persoane cu dizabilități și refugiați și protejarea drepturilor acestora, îmbunătățirea proceselor organizaționale și dotare cu echipamente în scopul consolidării organizației din perspectivă instituțională și consolidarea capacităților personalului privind implementarea inițiativelor de prestare asistenței calitative în lucrul cu persoanele cu dizabilități și refugiate.

În acest context, ASCHF din Peresecina solicită oferte de prețuri de la consultanți/consultante sau companii de comunicare pentru elaborarea unei strategii de comunicare sensibilă la gen și dizabilitate și a planului de implementare a acesteia pentru 3 ani, conform Termenilor de referință.

Elaborarea strategiei și a planului de implementare se vor realiza în cadrul unor ateliere de lucru, împreună cu membrii asociației, în perioada Mai-Iunie 2023.

Persoanele și companiile interesate sunt încurajate să trimită:

  • CV-ul (personal sau corporativ), cu evidențierea experienței în domeniul relevant;
  • Oferta financiară elaborată conform Anexei din Termenii de referință.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de email: causaa2007@yahoo.com cu indicarea ”Ofertă Consultanță ASCHF în linia de subiect. 

Termenul limită pentru depunerea dosarului: 10 Mai 2023, ora 18:00

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la numărul de telefon: 

Ana Rachieru, Coordonatoare de proiect

Telefon: 069136752; Email: causaa2007@yahoo.com

 

Contactează-ne

Linkuri utile

Galerie

Proiectul „Prin informare și capacitare spre consolidare și schimbare” este desfășurat de  Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina în cadrul proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană. 

Proiectul MYCS își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor. Mai multe informații despre proiect și activități: www.tdh.md/MYCS

Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina a fost parte a programului de granturi mici pentru organizațiile societății civile, implementat de UN Women Moldova, în contextul proiectului „Integrarea dimensiunii de dizabilitate în intervențiile umanitare la criza refugiaților din Ucraina”, finanțat de Parteneriatul Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNPRPD).