Împuternicirea ASCHF din Peresecina în calitate de susținători ai incluziunii!

Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina implementează proiectul ” Împuternicire organizațională în promovarea egalității de gen și a drepturilor persoanelor cu dizabilități” în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Organizațiile Societății Civile, implementat de Oficiul de țară al UN WOMEN Moldova.

În acest context vom organiza o serie de ateliere de lucru inovatoare pentru a dezvolta o strategie de comunicare sensibilă la problematica de gen și dizabilitate, care va modela viitorul organizației noastre pentru următorii trei ani.

📅️ Detalii despre atelierele de lucru:

– Perioada desfășurării: Iunie-Iulie 2023

– Participanți: membrii echipei ASCHF din Peresecina delegați să modeleze împreună strategia de comunicare a asociației.

– Facilitator: Diana Caireac, consultant profesionist de înaltă calificare cu expertiză în domeniul egalității de gen și al proiectelor sociale.

📚Conținutul atelierelor:

Atelierele noastre de lucru vor acoperi o serie de subiecte esențiale, printre care:

🔹️️Evaluarea comunicării interne și externe pentru a spori participarea și percepția imaginii.

🔹️Explorarea strategiilor de atragere a potențialilor donatori și de asigurare a subvențiilor pe termen lung.

🔹️Promovarea unui limbaj incluziv, combaterea prejudecăților și eliminarea cuvintelor toxice.

🔹️Evidențierea importanței egalității de gen și a dizabilității în comunicarea eficientă.

🔹️Structurarea proiectului de strategie și a planurilor de acțiune în conformitate cu obiectivele organizaționale.

🎯Impact și obiective pe termen lung:

Prin dezvoltarea unei strategii de comunicare cuprinzătoare, ne vom spori capacitatea instituțională și vom crea o viziune clară pentru viitor. Prin crearea unor canale de comunicare incluzive, ne propunem să împuternicim persoanele cu dizabilități și refugiate, să promovăm politici sociale și să încurajăm o societate mai incluzivă pentru toți.

Această activitate este realizată în cadrul programului de granturi mici pentru organizațiile societății civile, implementat de UN Women Moldova, în contextul proiectului „Integrarea dimensiunii de dizabilitate în intervențiile umanitare la criza refugiaților din Ucraina”, finanțat de Parteneriatul Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități ( UNPRPD).

Contactează-ne

Linkuri utile

Galerie

Proiectul „Prin informare și capacitare spre consolidare și schimbare” este desfășurat de  Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina în cadrul proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană. 

Proiectul MYCS își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor. Mai multe informații despre proiect și activități: www.tdh.md/MYCS

Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina a fost parte a programului de granturi mici pentru organizațiile societății civile, implementat de UN Women Moldova, în contextul proiectului „Integrarea dimensiunii de dizabilitate în intervențiile umanitare la criza refugiaților din Ucraina”, finanțat de Parteneriatul Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNPRPD).