O șansă pentru fiecare

O șansă pentru fiecare

SCOP

Asigurarea incluziunii sociale a tinerilor cu dizabilități din instituția rezidențială cu profil psiho-neurologic din raionul Orhei prin crearea de oportunități egale de participare la viaţa socială alături de auto-reprezentanți din serviciile sociale din raion.

OBIECTIVE

1.Dezvoltarea abilităților tinerilor cu dizabilități din instituția rezidențială cu profil psiho-neurologic și grupurilor de auto reprezentanți în promovarea și revendicarea propriilor drepturi. 

2.Încurajarea acțiunilor către autoritățile locale de promovare și revendicare a drepturilor persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate, participarea la viața socială și culturală a comunității, precum și identificarea oportunităților de angajare.

3.Creșterea nivelului de acceptare a persoanelor cu dizabilități în comunitate prin activități de informare și sensibilizare a specialiștilor din instituțiile prestatoare de servicii publice cu privire la prevenirea și combaterea discriminării față de persoanele cu dizabilități mintale.

REZULTATE

drepturile lor și vor deveni promotori activi ai nediscriminării pe criteriul de dizabilitate.

8 tineri cu dizabilităţi din instituția rezidențială cu profil psiho-neurologic cu abilităţi sociale şi de auto-reprezentare.

2 tineri cu dizabilităţi din instituția rezidențială se vor angaja într-o activitate economică la nivel comunitar.

6 specialiști din serviciile comunitare vor putea ofei sprijin persoanelor cu dizabilităţi prin intermediul serviciului de angajare asistată și modalitatea corectă de a acorda sprijin în luarea deciziilor de către persoanele cu dizabilități.

10 specialiști din instituțiile prestatoare de servicii publice vor disemina informația cu privire la prevenirea și combaterea discriminării față de persoanele cu dizabilități mintale

Loading

Info

  • Category:
  • Start: January 1, 2017 12:00 am
  • End: December 31, 2017 12:00 am

Contactează-ne

Linkuri utile

Galerie

Proiectul „Prin informare și capacitare spre consolidare și schimbare” este desfășurat de  Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina în cadrul proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană. 

Proiectul MYCS își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor. Mai multe informații despre proiect și activități: www.tdh.md/MYCS

Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina a fost parte a programului de granturi mici pentru organizațiile societății civile, implementat de UN Women Moldova, în contextul proiectului „Integrarea dimensiunii de dizabilitate în intervențiile umanitare la criza refugiaților din Ucraina”, finanțat de Parteneriatul Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNPRPD).