Cu un pas mai aproape de scopul nostru – pregătiți pentru oportunități globale!

Mândri să anunțăm că doi dintre membrii echipei noastre au completat cu succes cursul de limbă engleză🧩la nivel de începător în cadrul procesului de dezvoltare a capacității organizaționale a Asociației de Sprijina Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina🖼 finanțat de UN Women Moldova.

Această realizare este un pas semnificativ în direcția în care ne dorim să evoluăm și să aducem beneficii durabile comunității noastre.🌿

⁉️De ce este importantă limba engleză pentru organizațiile neguvernamentale care doresc să atragă granturi internaționale și să implementeze proiecte semnificative? Iată câteva motive:

🌐Acces la resurse globale: Limba engleză este una dintre cele mai vorbite limbi din lume. Cunoașterea acestei limbi vă deschide ușile spre o vastă bază de cunoștințe, resurse și parteneriate la nivel mondial.

✅️Comunicare eficientă: Engleza facilitează comunicarea cu organizații internaționale, donatori și parteneri. O comunicare eficientă este cheia pentru a obține sprijinul și finanțarea necesare pentru proiectele noastre.

🌟Credibilitate și transparență: Cunoașterea limbii engleze sporește credibilitatea organizației noastre în ochii finanțatorilor internaționali, deoarece demonstrează angajamentul nostru pentru transparență și cooperare internațională.

Suntem bucuroși să ne angajăm în acest proces de învățare și dezvoltare, știind că aceasta va spori capacitatea organizației noastre de a servi mai bine comunitatea noastră și de a aduce schimbări pozitive.🤩

Thank you for your support! 🌍✨


ASCHF din Peresecina este parte a programului de granturi mici pentru organizațiile societății civile, implementat de UN Women Moldova , în contextul proiectului „Integrarea dimensiunii de dizabilitate în intervențiile umanitare la criza refugiaților din Ucraina”, finanțat de Parteneriatul Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNPRP).

Contactează-ne

Linkuri utile

Galerie

Proiectul „Prin informare și capacitare spre consolidare și schimbare” este desfășurat de  Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina în cadrul proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană. 

Proiectul MYCS își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor. Mai multe informații despre proiect și activități: www.tdh.md/MYCS

Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina a fost parte a programului de granturi mici pentru organizațiile societății civile, implementat de UN Women Moldova, în contextul proiectului „Integrarea dimensiunii de dizabilitate în intervențiile umanitare la criza refugiaților din Ucraina”, finanțat de Parteneriatul Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNPRPD).