[Achiziții] Servicii elaborare pagină web

Caiet de sarcini

privind cererea de oferte pentru elaborarea și dezvoltarea unui site web

Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina (în continuare ASCHF din Peresecina) implementează proiectul „Prin informare și capacitare spre consolidare și schimbare” în cadrul  proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și este cofinanțat de Uniunea Europeană. Proiectul își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor. Mai multe informații despre proiect și activități aflați aici: www.tdh.md/MYCS

De asemenea, ASCHF din Peresecina este parte a programului de granturi mici pentru organizațiile societății civile, implementat de UN Women, în contextul proiectului „Integrarea dimensiunii de dizabilitate în intervențiile umanitare la criza refugiaților din Ucraina”, finanțat de Parteneriatul Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNPRPD). 

Proiectele implementate de ASCHF din Peresecina se axează pe împuternicirea ONG-ului la nivel regional în elaborarea și implementarea serviciilor, proiectelor și programelor sociale de sprijin pentru tineri și persoane cu dizabilități, îmbunătățirea proceselor organizaționale în scopul consolidării organizației din perspectivă instituțională și consolidarea capacităților personalului privind implementarea inițiativelor de prestare asistenței calitative în lucrul cu tinerii și persoanele cu dizabilități.

În acest context, ASCHF din Peresecina solicită oferte de prețuri de la companii de consultanță și prestare servicii în domeniul IT pentru crearea și dezvoltarea unui site web pentru organizație.

 1. Generalități 

Prezentul Caiet de Sarcini conține specificații tehnice, face parte integrantă din documentația de atribuire în vederea participării la procedura competitivă-cerere de oferte și constituie ansamblul cerințelor minimale de bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic”.

 1. Obiectul procedurii de achiziție
 • Servicii de creare, design și dezvoltare a unui site web
 • Servicii de mentenanță site web pentru 12 luni
 1. Specificații tehnice

Caracteristicile tehnice și funcționale specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Ofertanții pot oferi servicii cu caracteristici tehnice și funcționale superioare celor specificate. 

Structura site-ului web

Pagini statice standard (conținut fix dar editabil, de tip text + imagini foto/video):

 • Pagina principală
 • Despre Noi
 • Date de contact 
 • Finanțatori și proiecte implementate
 • Etc.

Pagini dinamice (conținut editabil, listinguri de pagini):

 • Noutăți și Evenimente
 • Galerie media (conținut editabil de tip imagini / video / audio)
 • Rapoarte
 • Oportunități de voluntariat
 • Bibliotecă
 • Etc.

Alte specificații tehnice:

 • Crearea Panelului de administrare website;
 • Elaborare design website corelat cu specificul activității;
 • Crearea cabinetelor personale actorilor implicați;
 • Website implementat în 3 limbi: RO / ENG / RU;
 • Integrare formulare website (pentru voluntari);
 • Integrare rețele sociale;
 • Instalarea securizării site-ului (SSL);
 • Implementarea cookie-urilor si a politicilor de confidențialitate;
 • Optimizare pentru motoarele de căutare (SEO) ca site-ul să fie ușor de găsit;
 • Adaptare versiune mobilă a site-ului;
 • Mentenanță website 12 luni calendaristice;
 • Adaptare versiunea site-ului pentru persoane cu dizabilități după modelul UseWay, adăugare unui meniu de accesibilitate (ajustare dimensiune și spațiere text; ascundere animații/imagini; mod prietenos dislexie; adăugare bule de informații suplimentare și explicații; saturare și contrast culori; cursor mare/ ghid de citire/mască de lectură, etc.).
 1. Participare la procedura competitivă-cerere de oferte 

Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preț, care va conține serviciile solicitate conform specificațiilor indicate în acest caiet de sarcini.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații:

 • Adresa și datele de contact ale ofertantului;
 • Copia celui mai recent extras din registrul persoanelor juridice;
 • Date bancare;
 • Oferta comercială.

Cerințe referitor la Oferta comercială: 

 • Va include denumirea serviciilor cu respectarea specificațiilor obligatorii prezentate la punctul 3 al prezentului Caiet de sarcini.
 • Va include prețurile pentru serviciile solicitate, în MDL pentru fiecare serviciu.
 • Va indica prețurile la cota TVA 0% (condiție obligatorie). ASCHF din Peresecina va oferi documentele confirmative pentru plata la cota TVA 0%.
 • Oferta va fi semnată de persoana autorizată și aplicată ștampila.
 • Perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 7 zile calendaristice de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Dosarele de aplicare vor fi expediate la adresa de email: causaa2007@yahoo.com cu indicarea ”Ofertă site web ASCHF în linia de subiect. 

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la persoana de contact:  

Ana Rachieru – Coordonatoare de Proiect

Telefon: 069136752 (Asistent 069382194); 

Email: causaa2007@yahoo.com; anisoararachieru1@gmail.com

 1. Termenul limită de depunere a ofertelor

Termenul limită de depunere al ofertelor este:  7 Iulie 2023, ora: 12:00

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de ASCHF din Peresecina până la data și ora limită menționată pentru depunere. Vor fi evaluate DOAR ofertele de prețuri care vor fi înregistrate până la data și ora limită de prezentare. 

 1. Evaluarea ofertelor

Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificațiilor și care vor fi însoțite de documentația solicitată, vor fi evaluate prin compararea prețului pentru serviciile incluse în ofertă. ASCHF din Peresecina va atribui contractul ofertantului, care a oferit cel mai mic preț pentru serviciile care corespund în totalitate specificațiilor solicitate.

 1. Contractare și plata

Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul de prestare servicii cu Beneficiarul. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câștigător devine parte integrantă a contractului de prestare servicii. Plata serviciilor se va efectua în conformitate cu contractul încheiat între Beneficiar și Furnizor, în lei moldovenești, prin transfer bancar.

 1. Livrarea serviciilor

ASCHF din Peresecina va delega un membru al echipei pentru a oferi informațiile și suportul necesar în crearea, designul și dezvoltarea site-ului web conform cerințelor și specificul activității organizației. Site-ul web va fi elaborat și gata pentru lansare în maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii contractului. Site-ul va fi lansat doar după aprobarea finală din partea ASCHF din Peresecina și a finanțatorilor. Va fi întocmit un act de predare-primire a serviciilor la încheierea lucrărilor din partea Furnizorului.

Contactează-ne

Linkuri utile

Galerie

Proiectul „Prin informare și capacitare spre consolidare și schimbare” este desfășurat de  Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina în cadrul proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană. 

Proiectul MYCS își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor. Mai multe informații despre proiect și activități: www.tdh.md/MYCS

Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina a fost parte a programului de granturi mici pentru organizațiile societății civile, implementat de UN Women Moldova, în contextul proiectului „Integrarea dimensiunii de dizabilitate în intervențiile umanitare la criza refugiaților din Ucraina”, finanțat de Parteneriatul Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNPRPD).