Ateliere de lucru asupra Strategiei de comunicare sensibile la gen și dizabilitate

📝Ateliere de lucru cu impact asupra dezvoltării organizaționale a Asociație de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina!
📅În perioada Iunie-Iulie 2023 am realizat 6 ateliere de lucru asupra Strategiei de comunicare sensibile la gen și dizabilitate, alături de consultanta Doamna Diana Caireac.
🔑A fost o experiență valoroasă pentru echipa ASCHF din Peresecina, în care am colaborat cu experta în domeniul comunicării și planificării, Doamna @Diana Caireac Diana Caireac și am reușit să elaborăm unul din documentele cheie pentru organizația noastră!
🔋Pe parcursul atelierului ne-am axat nu doar pe dezvoltarea unei strategii pentru viitorul organizației noastre, dar și pe capacitarea echipei în domeniul comunicării eficiente, luând în considerare oportunitățile și provocările din mediul extern al organizației.
🎯Lucrul în echipă, dedicația și dorința de a fi mai buni ne oferă încredere în atingerea scopului bine stabilit – dezvoltarea organizațională a Asociație de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina💯
ℹ️ Această activitate a fost realizată în cadrul proiectului ”Împuternicire organizațională în promovarea egalității de gen și a drepturilor persoanelor cu dizabilități” implementat de ASCHF din Peresecina, ca parte a programului de granturi mici pentru organizațiile societății civile, implementat de UN Women Moldova, în contextul proiectului
„Integrarea dimensiunii de dizabilitate în intervențiile umanitare la criza refugiaților din Ucraina”, finanțat de Parteneriatul Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNPRPD).

Contactează-ne

Linkuri utile

Galerie

Proiectul „Prin informare și capacitare spre consolidare și schimbare” este desfășurat de  Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina în cadrul proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană. 

Proiectul MYCS își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor. Mai multe informații despre proiect și activități: www.tdh.md/MYCS

Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina a fost parte a programului de granturi mici pentru organizațiile societății civile, implementat de UN Women Moldova, în contextul proiectului „Integrarea dimensiunii de dizabilitate în intervențiile umanitare la criza refugiaților din Ucraina”, finanțat de Parteneriatul Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNPRPD).