[Achiziții] Echipamente pentru conferințe

Caiet de sarcini

privind achiziția echipamentelor pentru conferințe

Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina (în continuare ASCHF din Peresecina) implementează proiectul „Prin informare și capacitare spre consolidare și schimbare” în cadrul  proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și este cofinanțat de Uniunea Europeană. Proiectul își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor. Mai multe informații despre proiect și activități aflați aici: www.tdh.md/MYCS

De asemenea, ASCHF din Peresecina este parte a programului de granturi mici pentru organizațiile societății civile, implementat de UN Women, în contextul proiectului „Integrarea dimensiunii de dizabilitate în intervențiile umanitare la criza refugiaților din Ucraina”, finanțat de Parteneriatul Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNPRPD). 

Proiectele implementate de ASCHF din Peresecina se axează pe împuternicirea ONG-ului la nivel regional în elaborarea și implementarea serviciilor, proiectelor și programelor sociale de sprijin pentru tineri și persoane cu dizabilități, îmbunătățirea proceselor organizaționale în scopul consolidării organizației din perspectivă instituțională și consolidarea capacităților personalului privind implementarea inițiativelor de prestare asistenței calitative în lucrul cu tinerii și persoanele cu dizabilități.

În acest context, ASCHF din Peresecina, anunță colectarea ofertelor comerciale pentru achiziționarea și livrarea echipamentelor pentru conferințe.

 1. Generalități 

Prezentul Caiet de Sarcini conține specificații tehnice, face parte integrantă din documentația de atribuire în vederea participării la procedura competitivă-cerere de oferte și constituie ansamblul cerințelor minimale de bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic”.

 1. Obiectul procedurii de achiziție
 • LOT 1: 1 videoproiector (portabil, rezoluție 800×600) și 1 ecran de proiecție (portabil, tip rulou, cu amplasare pe trepied)
 • LOT 2: 1 set Flipchart portabil 
 1. Specificații pentru fiecare articol

Caracteristicile tehnice și funcționale specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Ofertanții pot oferi produse cu caracteristici tehnice minime indicate, totodată pot prezenta și oferte de preț pentru echipamente cu caracteristici funcționale superioare celor specificate.

LOT 1 

Nr. ord.

Denumire

Nr. de unități

Specificații

Valori și caracteristici

1.

Videoproiector

Tip

Rezoluție

Viața lămpilor(h)

Compatibilitate

Portabil

800×600

6000

Windows

2.

Ecran de proiecție

Tip

Tip amplasare

Rulou, portabil

Trepied

LOT 2

Nr. ord.

Denumire

Nr. de unități

Specificații

Valori și caracteristici

1.

Set Flipchart

1

Tip

Tip amplasare

Reglarea înălțimii

Materialul tablei

Raft pentru cretă

Suport pentru prindere carnete

Bare de suspensie mobile

Portabil

Tripod

Da

Metal

Da

Da

Da

 

 1. Participare la procedura competitivă-cerere de oferte 

Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preț, care va conține un LOT sau mai multe LOTURI cu articolele solicitate conform specificațiilor indicate.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații:

 • Adresa și datele de contact ale ofertantului;
 • Copia celui mai recent extras din registrul persoanelor juridice;
 • Date bancare;
 • Oferta comercială.

Cerințe referitor la Oferta comercială: 

 • Va include denumirea și modelul produselor cu respectarea specificațiilor obligatorii prezentate la punctul 3 al prezentului Caiet de sarcini.
 • Va include prețurile pentru produsele solicitate, în MDL pentru fiecare produs.
 • Prețul livrării va fi inclus în ofertă. 
 • Va indica prețurile la cota TVA 0% (condiție obligatorie). ASCHF din Peresecina va oferi documentele confirmative pentru plata la cota TVA 0%.
 • Oferta va fi semnată de persoana autorizată și aplicată ștampila.
 • Perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 7 zile calendaristice de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Dosarele de aplicare vor fi expediate la adresa de email: causaa2007@yahoo.com cu indicarea ”Ofertă financiară ASCHF în linia de subiect. 

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la persoana de contact:  

Ana Rachieru – Coordonatoare de Proiect

Telefon: 069136752 (Asistent 069382194); 

Email: causaa2007@yahoo.com; anisoararachieru1@gmail.com

 1. Termenul limită de depunere a ofertelor

Termenul limită de depunere al ofertelor este:  7 Iulie 2023, ora: 12:00

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de ASCHF din Peresecina până la data și ora limită menționată pentru depunere. Vor fi evaluate DOAR ofertele de prețuri care vor fi înregistrate până la data și ora limită de prezentare. 

 1. Evaluarea ofertelor

Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificațiilor și care vor fi însoțite de documentația solicitată, vor fi evaluate prin compararea prețului pentru o unitate de produs pentru fiecare LOT în parte.

ASCHF din Peresecina își rezervă dreptul de a achiziționa bunurile din Loturi diferite, de la ofertanți diferiți. ASCHF din Peresecina va atribui contractul ofertantului, care a oferit cel mai mic preț pentru lotul cu echipamentul care corespunde în totalitate specificațiilor solicitate.

 1. Contractare și plata

Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul de furnizare cu Beneficiarul. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câștigător devine parte integrantă a contractului de furnizare. Plata produselor se va efectua în conformitate cu contractul încheiat între Beneficiar și Furnizor, în lei moldovenești, prin transfer bancar.

 1. Livrarea produselor

Produsele vor fi disponibile pentru livrare în maxim 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului. Livrarea se va face de către Furnizor la adresa din or. Orhei, indicată de ASCHF din Peresecina, fără a fi percepute costuri suplimentare de transport și manevrare. Va fi întocmit un act de predare-primire a produselor la fiecare livrare efectuată de Furnizor.

Contactează-ne

Linkuri utile

Galerie

Proiectul „Prin informare și capacitare spre consolidare și schimbare” este desfășurat de  Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina în cadrul proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană. 

Proiectul MYCS își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor. Mai multe informații despre proiect și activități: www.tdh.md/MYCS

Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina a fost parte a programului de granturi mici pentru organizațiile societății civile, implementat de UN Women Moldova, în contextul proiectului „Integrarea dimensiunii de dizabilitate în intervențiile umanitare la criza refugiaților din Ucraina”, finanțat de Parteneriatul Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNPRPD).